مالک محصول

(مالک محصول)

اسکرام متد چابکی است که به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد و نقش مالک محصول در این متد به طور منحصر به فرد تعریف می شود. در اسکرام، مالک محصول وظیفه مشخص کردن و اولویت بندی نیازمندی های کاربر و همچنین نگهداری بک لاگ محصول را بر عهده دارد. با توجه به اصل بیانیه چابک«افراد کسب و کار و توسعه دهنده ها باید به طور روزانه در طول عمر پروژه با یکدیگر کار کنند»، با توجه به این اصل، مالک محصول به طور ایده آل در کنار تیم قرار دارد و به طور روزانه در فعالیت های آن ها مشارکت می کند.