هدف ناب قابل مذاکره نیست: در کوتاه ترین زمان ممکن باید بتوانیم ارزش تحویلی به مشتری را حداکثر کنیم.

در ادامه، نحوی نگرش دیگران در این مورد بیان می‌شود:

 تایچی اوهنو: از زمانی که مشتری سفارشی را به ما می دهد تا زمانی که هزینه آن را دریافت کنیم، آنچه که انجام می دهیم این است که به محور زمان نگاه می‌کنیم تا آن را با کنار گذاشتن کارهای بدون ارزش افزوده کاهش دهیم.

 پوپن دیک: روشی برای تحویل بسیار سریع نرم افزار نیاز داریم تا مشتریان زمان کافی برای تغییر طرز فکر خود نداشته باشند.

لارمن و وود: بر روی چوب دستی متمرکز شوید نه بر روی دونده ها. «به جای اینکه به مشغول بودن افراد یا بهینه محلی فکر کنید بر روی جریان ارزش و نرخ ارزش/ اتلاف متمرکز شوید»

بنابراین، به نکات ذیل در مورد نیازمندی ها توجه می کنیم:

  • بجای تمرکز بر روی افراد یا سازمان هایی که نیازمندی ها را مدیریت می کنند، بر روی نیازمندی های مشتری متمرکز می شویم.
  •  فعالیت های بدون ارزش افزوده را کشف می‌ کنیم و آن‌ها را فعالانه به حداقل می‌رسانیم.

 از دیدگاه نیازمندی های نرم افزار می توانیم «زنجیره ارزش» تحویل نرم فزار سازمان را همانند شکل ذیل نمایش دهیم.

زنجیره ارزش

برای بهینه کردن زمان تحویل و بازگشت سرمایه باید گام های موجود در زنجیره ارزش را بهینه کنیم. همچنین برای افزایش واقعی سرعت باید تمام تاخیرهای موجود در زنجیره ارزش را به حداقل برسانیم.