پشت بیانیه چابک مجموعه ای از اصول مهم وجود دارد که به عنوان چارچوبی مشترک برای تمام روش های چابک به خدمت گرفته می شوند:

 • بالاترین اولویت ما راضی نگهداشتن مشتری از طریق تحویل زود هنگام و مداوم نرم افزار با ارزش است.
 • به تغییرات حتی در پایان توسعه خوش آمد می گوییم. متدهای چابک تغییرات را برای مزیت های رقابتی مشتری مهار می کنند.
 • نرم افزار قابل استفاده، معیار اصلی برای پیشرفت پروژه است. 
 • نرم افزار قابل استفاده را در مدت زمان چند هفته تا چند ماه با ترجیح زمان های کوتاه تر به طور مکرر تحویل می دهیم. 
 • افراد کسب و کار و توسعه­ دهنده ­ها باید به طور روزانه در طول عمر پروژه با یکدیگر کار کنند.
 • پروژه ها را حول اشخاص با انگیزه بسازید. برای آن ها محیط و پشتیبانی لازم را محیا کنید و به آن ها اعتماد کنید تا کار را انجام دهند.
 • کاراترین و موثرترین روش انتقال اطلاعات به/در درون تیم توسعه، گفتگوی رو در رو است.
 • فرایندهای چابک، توسعه پایدار را گسترش می دهند. حامیان مالی، توسعه دهنده ها و کاربران باید بتوانند به طور نامحدودی گام ثابت را حفظ کنند.
 • توجه مداوم به سرآمد فنی و طراحی خوب، چابکی را تقویت می کند.
 • سادگی(هنر به حداکثر رساندن مقدار کار انجام نشده) ضروری است.
 • بهترین معماری ها، نیازمندی ها و طراحی ها از تیم های خودسازمانده ظهور می کنند.
 • در بازه های زمانی منظمی تیم می تواند چگونگی موثرتر شدن خود را منعکس کند، در نتیجه تیم رفتارش را بر این اساس تنظیم کرده و تطبیق می دهد.